Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba

Péter Szekeres tajnik

Tel.: +385 98/484-974

E-mail: iroda.zg.magyar@gmail.com

 

Mađari u Zagrebu Facebook:

https://www.facebook.com/Magyarok-Zágrábban-Mađari-u-Zagrebu-685173071532884/?fref=ts

 

 

Mađarski institut u Zagrebu

10000 Zagreb

Augusta Cesarca 10

Tel.: + 385 1 483 7703

Fax: + 385 1 483 7704

E-mail: miz@bbi.hu

Web: www.zagrab.balassiintezet.hu

Facebook: https://www.facebook.com/madjarskiinstitut/?hc_ref=NEWSFEED

 

 

Mađarsko kulturno društvo „Ady Endre”

10000 Zagreb

Martićeva 8

Tel.: +385 1 4813 587

E-mail: ady-endre@inet.hr

 

 

Odred izviđača Mađara „Zrínyi Miklós”

Zoltán Balázs-Piri

E-mail: zoltanbalazpiri@gmail.com

 

 

Dječji vrtić Potočnica

mađarska grupa

10000 Zagreb

Ulica grada Vukovara 18A.

Tel.: +385 1 3096 439

Fax: +385 1 3096 438

E-mail: Vrtic.Potocnica@zagreb.hr

Web: www.vrtic-potocnica.zagreb.hr

 

Osnovna škola Ivana Gundulića

mađarsko-hrvatski dvojezični razredni odjel

10000 Zagreb

Gundulićeva 23a.

Tel.: +385 1 4854 186

Fax: +385 1 4854 187

E-mail: skola@os-igundulica-zg.skole.hr

Web: http://os-igundulica-zg.skole.hr/

 

 

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku

Katedra za hungarologiju

10000 Zagreb

Ivana Lučića 3

 

Tajništvo:

Soba: B-021

gđa. Stella Mijatović

Tel.: +385-1-6120 043

Fax: +385-1-6156 879

E-mail: stella.mijatovic@ffzg.hr

 

Drustvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hravtskoj

Predsjednik: dr. Károly Szkála

Tel.: +385 98 209 816

Fax: +385 1 4680212

E-mail: skalakarolj@gmail.com