A kérelem benyújtásához előzetesen időpontot kell egyeztetnie!

A kérelem benyújtására csak személyesen kerülhet sor. Fő szabály szerint mindkét szülőnek, mindkét házasfélnek személyesen kell megjelenni a konzulátuson.

Díjak: A hazai anyakönyvezés díjmentes eljárás, míg az apai elismerő nyilatkozat megtételére vonatkozó eljárás díja: 35 EUR

 

 

Hazai anyakönyvezési ügyek típusai:

1/A. Születés hazai anyakönyvezése házasságban született gyermek esetén

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozzák magukkal az ügyintézéshez!

 • a gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata többnyelvű formanyomtatvánnyal magyar nyelven (pl. horvát kivonat esetében: rodni list uz višejezični standardni obrazac – mađarski jezik)
 • nem uniós tagállam által kiállított anyakönyvi kivonat esetében, kérem, kérjenek tájékoztatást az alábbi telefonszámok valamelyikén: +385-1-4890-906 vagy +385-1-4890-918
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány)
 • magyar állampolgárok esetében magyar lakcímkártya
 • mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata (lehet korábban kiállított is)
 • Amennyiben a szülők házasok, a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata. Ha a házasság még nincs anyakönyvezve Magyarországon, egyúttal azt is kérelmezni kell.

 

1/B. Születés hazai anyakönyvezése nem házasságban született gyermek esetén (APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT)

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozzák magukkal az ügyintézéshez!

 • gyermek  eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata többnyelvű formanyomtatvánnyal magyar nyelven (pl. horvát kivonat esetében: rodni list uz višejezični standardni obrazac – mađarski jezik)
 • nem uniós tagállam által kiállított anyakönyvi kivonat esetében, kérem, kérjenek tájékoztatást az alábbi telefonszámok valamelyikén: +385-1-4890-906 vagy +385-1-4890-918
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány)
 • magyar állampolgárok esetében magyar lakcímkártya
 • mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata (lehet korábban kiállított is)
 • nem házasságban született gyermek esetében az apa teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tehet a konzul előtt

 

1/C. Születés hazai anyakönyvezése nem házasságban született gyermek esetén, ha a gyermek reprodukciós eljárás útján fogant

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozzák magukkal az ügyintézéshez!

 • a gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata többnyelvű formanyomtatvánnyal magyar nyelven (pl. horvát kivonat esetében: rodni list uz višejezični standardni obrazac – mađarski jezik)
 • nem uniós tagállam által kiállított anyakönyvi kivonat esetében, kérem, kérjenek tájékoztatást az alábbi telefonszámok valamelyikén: +385-1-4890-906 vagy +385-1-4890-918
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány)
 • magyar állampolgárok esetében magyar lakcímkártya
 • mindkét szülő születési anyakönyvi kivonata (lehet korábban kiállított is)
 • a sikeres reprodukciós eljárást végző egészségügyi intézet által kiállított igazolás, mely tartalmazza az eljárásban részt vevő szülők adatait (név, születési hely és dátum, érvényes személyazonosító okmány adatai), az eljárás rövid leírását (dátum), a kiállító orvos aláírását és pecsétjét (A nem magyar nyelven kiállított igazoláshoz hiteles fordítás csatolása szükséges.)

 

2. Házasság hazai anyakönyvezése

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozzák magával az ügyintézéshez!

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat többnyelvű formanyomtatvánnyal magyar nyelven (pl. horvát kivonat esetében: vjenčani list uz višejezični standardni obrazac – mađarski jezik)
 • nem uniós tagállam által kiállított anyakönyvi kivonat esetében, kérem, kérjenek tájékoztatást az alábbi telefonszámok valamelyikén: +385-1-4890-906 vagy +385-1-4890-918
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló érvényes okmány (pl. útlevél/személyi igazolvány),
 • az új házas névre kiállított érvényes külföldi okmány, amennyiben rendelkezésre áll
 • magyar állampolgárok esetében magyar lakcímkártya,
 • mindkét fél születési anyakönyvi kivonata (lehet korábban kiállított is)

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének. E két kérelem egyszerre is benyújtható.

 

3. Válás hazai anyakönyvezése

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozza/hozzák magukkal az ügyintézéshez!

 • a házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat
 • a házasság felbontásáról szóló, hiteles magyar fordítással ellátott, jogerős eredeti külföldi bírósági határozat vagy annak bíróság által kiadmányozott másolati példánya VAGY
 • a válás tényét tartalmazó eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat többnyelvű formanyomtatvánnyal magyar nyelven (pl. horvát kivonat esetében: vjenčani list uz višejezični standardni obrazac – mađarski jezik)

Az angol, francia vagy német nyelven kiállított anyakönyvi kivonatokhoz, nincs szükség fordításra.

 • a kérelmező érvényes, személyazonosságot és állampolgárságát igazoló okmányai (magyar útlevél és személyi igazolvány)
 • magyar állampolgárok esetében a magyar lakcímkártya
 • amennyiben a házasság felbontása az Európai Unió területén történt (Dánia kivételével), 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. (A rendelet értelmében a határozathozatal helye szerinti EU-tagállam illetékes bírósága vagy hatósága bármely érdekelt fél kérelmére igazolást bocsát ki a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően). Az igazolás hitelesítésére (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) nincs szükség. 

 

4. Haláleset anyakönyvezése

Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozza/hozzák magukkal az ügyintézéshez!

 • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonata többnyelvű formanyomtatvánnyal magyar nyelven (pl. horvát kivonat esetében: smrtni list uz višejezični standardni obrazac – mađarski jezik)
 • nem uniós tagállam által kiállított anyakönyvi kivonat esetében, kérem, kérjenek tájékoztatást az alábbi telefonszámok valamelyikén: +385-1-4890-906 vagy +385-1-4890-918
 • az elhunyt valamennyi, rendelkezésre álló, magyar hatóság által kiállított okmánya, irata (útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • az elhunyt családi állapotát igazoló okirat (pl. jogerős bírói ítélet válásról, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat),
 • a kérelmező érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél, személyi igazolvány)

Az elhunyt magyar okmányait (útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya, magyar vezetői engedély) érvénytelenítés céljából Magyarországra továbbítjuk.

 

 

További információ: https://konzinfo.mfa.gov.hu/ugyintezes-a-konzulnal