A kérelem benyújtásához előzetesen időpontot kell egyeztetnie!

 

A kérelmet személyesen kell benyújtani, ugyanis a kérelmező arcképmása, aláírása és ujjnyomata (6 éves kortól) elektronikus módon felvételre kerül, tehát meghatalmazott útján való eljárásra nincs lehetőség. Cselekvőképtelen kiskorú (14 év alatti) főszabály szerint mindkét szülő jelenlétében, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló nagykorú személy a törvényes képviselő útján nyújthatja be kérelmét.

Az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozza magával:

• érvényes vagy lejárt magyar személyazonosító igazolvány

•érvényes vagy 1 éven belül lejárt magyar útlevél (amennyiben rendelkezésre áll);
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

• amennyiben nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas érvényes magyar okmánnyal, kérjük, hozza el érvényes horvát (vagy másik állampolgársága szerinti) személyi igazolványát vagy útlevelét

• 6 év alatti gyermekről fénykép
• 14 év alatti gyermek esetén lehetőség szerint születési anyakönyvi kivonat (magyar vagy külföldi)

• Amennyiben csak az egyik szülő jár el, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás szükséges a másik szülőtől (ami a teljes eljárásra, így az elkészült okmány átvételére is kiterjed), továbbá szükséges a másik szülő személyazonosító okmányának másolata 

• Abban az esetben, ha a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.
• ha módosult a neve a házasságkötéssel: magyar házassági anyakönyvi kivonat
• ha ujjnyomat adására fizikailag képtelen, akkor ennek igazolására orvosi igazolás szükséges

 

További információ: https://konzinfo.mfa.gov.hu/ugyintezes-a-konzulnal