A magyar állampolgárság megszerzése céljából egyszerűsített honosítási eljárás iránti kérelmet nyújthat be az a nem magyar állampolgár, aki igazolni tudja, hogy:

  • Maga vagy felmenője magyar állampolgár volt, vagy felmenője esetén valószínűsíthető a magyar állampolgárság fennállása, például oly módon hogy olyan területen született, amely születése időpontjában Magyarország területéhez tartozott

vagy

  • magyar állampolgárral legalább tíz éve házasságban él, vagy magyar állampolgárral öt éve házasságban él és közös gyermekük született.

 

Továbbá a 14. életévét betöltött vagy annál idősebb személyek esetén feltétel a magyar nyelv középszintű ismerete írásban és szóban is.

Ezt a tényt a konzul ellenőrzi a kérelem benyújtása során. A honosítási kérelem a szükséges nyelvtudás hiányában elutasításra kerül.

 

Kérjük, minden esetben szíveskedjen felvenni előzetesen a kapcsolatot Konzuli Hivatalunkkal. Elérhetőségeink:

A kérelem csak személyesen nyújtható be.

A kérelemhez szükséges adatlapok:

 

A kérelem benyújtásához szükséges mellékletekről és az eljárás menetéről további információkat találhatnak Budapest Főváros Kormányhivatalának honlapján.