Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása idején.

 

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

 

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgároknak az alábbi úti okmányok valamelyikével lehet az országba beutazni: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig. 

   

Ideiglenes útlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.
Az ideiglenes útlevelekkel kapcsolatos további információkat az alábbi linken találja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

   

Személyi igazolvány:


Elvárt érvényessége: 

IGEN, valamennyi forgalomban lévő érvényes magyar személyazonosító igazolvány 

Az utazás utolsó napjáig.

   

Ideiglenes személyi igazolvány:

Elvárt érvényesség:

IGEN, ideiglenes kártya formátumú igazolvány

Az utazás utolsó napjáig.

   

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:


Elvárt érvényessége: 

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

   

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

   

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEM

   
       

 

Kiskorúak beutazása:

Kiskorúak és fiatalkorúak horvátországi beutazásához nincs előírva a törvényes képviselő beleegyező nyilatkozata. A magyar, illetve horvát határrendészeti szervek azonban továbbra is vizsgálhatják, hogy a kiskorú nem utazik-e a törvényes képviselő akarata ellenére (pl. egyedül a vonaton stb.) Szükség esetén konzultálnak a szlovén, a magyar és más szomszédos országbeli kollégáikkal. A 14 év alatti kiskorú magyar állampolgárok érvényes személyazonosító igazolvány birtokában is beutazhatnak Horvátországba. A fenti szabályozástól függetlenül javasoljuk azonban, hogy gyermekükkel együtt utazó rokonaiknak, barátaiknak adjanak meghatalmazást, szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A nyilatkozat tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását. Letölthető nyilatkozat minta elérhető itt.

 

90 napot meghaladó tartózkodás Horvátországban

Az Európai Unió állampolgárai, így a magyar állampolgárok is 90 napig legálisan tartózkodhatnak Horvátország területén külön tartózkodási engedély nélkül, a horvátországi lakcím 24 órán belül rendőrségen történő bejelentése mellett.

A 90 napon túli tartózkodást Horvátországban be kell jelenteni a rendőrségen, ehhez az uniós állampolgárnak regisztráltatnia kell magát. A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

 • érvényes úti okmány, melynek érvényessége legalább három hónappal meg kell, hogy haladja a tervezett tartózkodás végét
 • anyagi fedezetre vonatkozó igazolás (pl.: munkáltatói igazolás, jövedelemigazolás),
 • lakhatásra vonatkozó igazolás (munkáltatói nyilatkozat, bérleti szerződés, stb.),
 • egészségügyi biztosítás meglétére vonatkozó igazolás (az igazolást a magyarországi lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár állítja ki)

 

Részletes információk az alábbi linkeken:

https://gov.hr/moja-uprava/pravna-drzava-i-sigurnost/strani-drzavljani-u-rh/rad-stranaca/1724

 

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/boravak-stranaca/odobrenje-boravka-u-hrvatskoj/

 

Tudnivalók az országról

Főváros: Zágráb
Hivatalos ország jelzés: HR
Hivatalos nyelv: horvát
Pénznem: 1 Kuna (HRK) = 100 Lipa

 

Biztonság:

1. Terrorizmus, terrorista cselekmények:

 

A zágrábi magyar külképviselethez nem érkezett olyan információ, miszerint Horvátországban a terrorista fenyegetettség az ország biztonságát veszélyeztetné.

 

2. Bűnözés, leggyakoribb, külföldi állampolgárokat is érintő bűncselekmények:

Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy vigyázzanak úti okmányaikra, és javasoljuk, hogy az eredeti okmányt hagyják biztos helyen (ellenőrizzék, hogy a szálláshely ilyen szempontból megbízhatónak számít-e) és inkább az otthon elkészített, hitelesített (ha, lehet akkor horvát nyelven is) fénymásolatot használják napközben személyazonosságuk igazolására.

Amennyiben az útlevél, személyi igazolvány elvesztésére, eltulajdonítására kerül sor, azt azonnal a helyileg illetékes rendőrségen jelentsék be, és a bejelentésről rendőrségi jegyzőkönyvet vetessenek fel. A két ország között kialakult gyakorlat alapján, tekintettel arra, hogy minden magyar állampolgárt megillet a hazatérés joga, a horvát-magyar határon a rendőrségi jegyzőkönyv birtokában úti okmányok nélkül is lehetséges a határátlépés hazatérés céljából. A magyar rendőrség elvégzi a magyar állampolgár azonosítását, ezt követően engedélyezett a belépés Magyarországra.

 

3. Közbiztonság

 1. A rendőrség erőfeszítései ellenére az utóbbi években nőtt az autólopások száma, elsősorban BMW és AUDI, de általában német gyártmányú járművek esetében.
 2. Poggyászbiztosítással rendelkező turisták meglopása esetén célszerű azonnal rendőrségi jegyzőkönyvet felvetetni. Az utólag kért érdekvédelmi intézkedés során nincs lehetőség az ellopott tárgyak jegyzőkönyvbe történő felvételére.
 3. A magyar útlevéllel szinte valamennyi európai államba vízummentesen lehet utazni, ezért értékes úti okmánynak számít a menekültek vagy a rendezetlen idegenrendészeti státusszal rendelkezők számára.
 4. Magyar és EU állampolgárokat, illetve magyar és EU érdekeltségű vállalatokat, intézményeket ért támadások, atrocitások nem jellemzőek Horvátországban, előfordulásuk esélye csekély.
 5. Utazás, közlekedés biztonsága: A közlekedés valamennyi fajtája jól szervezett, magas színvonalú és biztonságos.
 6. Természeti és technikai katasztrófák: Súlyos természeti és technikai katasztrófák ritkán fordulnak elő az országban. A nyári hónapok során azonban fokozottan erdőtüzekre lehet számítani, amelyet a horvát hatóságok általában gyorsan és hatékonyan eloltanak.
 7. Horvátország fekvéséből adódóan előfordulnak földrengések. Ezek általában kisebb erősségűek, de javasoljuk áttanulmányozni az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívását a balesetek megelőzéséről. Tekintettel a 2020-ban mért földmozgások jellegére, elképzelhető, hogy a fővárosban, Zágrábban, az eddigieknél erősebb földrengés várható. Természeti katasztrófa esetén az evakuációs útvonalak megtekintése ITT. Amennyiben a természeti katasztrófa következtében megszűnnek a kommunikációs lehetőségek (telefonok, számítógépek), javasoljuk, hogy az amatőr rádiósok segítségével vegyék fel a kapcsolatot családtagjaikkal, rokonaikkal. Az amatőr rádiószövetségek elérhetőségei ITT.
 8. Állami, illetve önkormányzati hatóságok és intézmények viszonyulása a velük kapcsolatba kerülő magyar állampolgárokhoz:

A hatóságok részéről kimondottan megkülönböztető magatartás nem tapasztalható, ugyanakkor a rendőrség fellépését, eljárását (elsősorban közlekedési, szabálysértési eljárásoknál) a magyar beutazók sok esetben meglehetősen szigorúnak értékelik.

 

4. Biztonság, közbiztonság szempontjából leginkább kockázatos területek, országrészek:

Aknamentesítés
A horvát kormány prioritásként kezeli a turisták által használt főbb útvonalak környékének aknamentesítését, ezzel párhuzamosan az egykori harctereken folyamatosan végzik a teljes aknamentesítést (Kelet-Szlavónia, Baranya és a tengerpart hátországa Karlovactól délkeletre). A balesetveszély miatt fokozottan szükséges az aknaveszély jelzéssel ellátott területek elkerülése. Az említett területeken a főútvonalakról nem célszerű letérni, mivel előfordulhat, hogy a még nem aknamentesített területeket jelző táblák hiányosak vagy felismerhetetlenné váltak.

A Horvát Aknamentesítési Központ honlapján (www.hcr.hr/en/index.asp) naprakész információk találhatóak az aknamentesített területekről, valamint interaktív térképen megtekinthetőek! Kérésre a Központ papírformátumú térképeket is kiállít, díjmentesen!

 

5. Fontos telefonszámok:

Segélyhívó: 112 Rendőrség: 192 Tűzoltóság: 193 Mentő: 194 Horvát Autóklub - segélyszolgálat: (+385 1) 1987

A horvát rendőrség magyar mobiltelefonról elérhető tárcsázva a +385 192 telefonszámon. A fent felsorolt többi telefonszám kizárólag horvát vezetékes vagy mobiltelefonról hívható, előhívók nélkül.

 

A Horvát Autóklub főoldalán részletes információ található az útviszonyokról: www.hak.hr/en#traffic-flow-and-road-conditions

 

A Horvát Autóklub az alábbi linken ismerteti az angol nyelvű applikációját (HAK App), ami valós időben szolgáltat közlekedési adatokat, ad hasznos tanácsokat, alkalmas útiköltségek kalkulálására, útvonaltervezésre: www.hak.hr/smartphone/croatia-traffic-info

A horvát Belügyminisztérium, a turista szezonra tekintettel, egy új mobiltelefonos alkalmazás letöltését tette lehetővé, mely elsősorban a bajbajutott/ eltévedt turisták számára nyújt segítséget. A horvát mellett angol, német és olasz nyelven is letölthető alkalmazás, a mobiltelefon helyzet-meghatározó rendszerének (GPS) aktiválásával, meg tudja adni az eltévedt turista pontos földrajzi koordinátáit az illetékes szerveknek a mentés megszervezéséhez.

Az alkalmazást a következő operációs rendszerekre lehet letölteni:

Android
Windows Phone
Apple

 

A nagy szárazság, valamint az erdős növényzet, köves terepek miatt az erdőtüzek kialakulása Horvátországban is gyakori a nyári hónapokban. Kérjük, fokozottan kerüljék nyílt láng használatát a szabadban, égő cigarettacsikkeket az autópályán sem dobáljanak el!

Kérjük állampolgárainkat, hogy a tűz sújtotta területekre katasztrófaturizmus céljával ne menjenek, ezzel nehezítik a hatóságok és az önkéntes tűzoltók munkáját.

Az autópályák, utak lezárásáról a Horvát Autóklub hivatalos honlapján a www.hak.hr oldalon horvát nyelven naprakész információk találhatóak.

 

Konzuli tanácsok a nyári utazásokkal kapcsolatban

 

Közúti ellenőrzések, közúti balesetek, határellenőrzés

Tájékoztatjuk a Horvátországba utazókat, hogy a magyar-horvát határszakaszon a korábbi évekhez képest szigorúbb határellenőrzési szabályokat alkalmaznak. A célzott ellenőrzések, a Horvátországba való be- és kilépéskor, többek közt az európai uniós valamint harmadik országok állampolgárai úti okmányainak, valamint a gépjárműveik okmányainak ellenőrzését, elektronikus adatbázisokkal való összevetését jelentik a határátkelőkön. Az ellenőrzés hatálya bizonyos szűkebb, esetlegesen biztonsági kockázatot jelentő személyi körre terjed ki. A megerősített állománnyal működő határátkelők, így különösen a Letenye I. (régi) és Letenye II. (autópálya) esetében főként a főszezonban, illetve a hétvégeken, turnusváltásokkor kialakulhat hosszabb várakozási idő, amelyek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy állampolgáraink válasszanak alternatív átkelőket, átkelési időpontokat, illetve szíveskedjenek fokozott türelmet és megértést tanúsítani. A magyar állampolgároknak javasoljuk, hogy mielőtt útnak indulnának, szíveskedjenek úti okmányaik és gépjárműveik okmányai érvényességét ellenőrizni, különösen akkor, ha azokat az elmúlt két évben ellopták, elveszítették vagy megsérültek.

A rendőrség a fenti időszakban fokozott közúti ellenőrzéseket tart, az előírt sebességhatárok, és alkoholfogyasztásra valamint a követési távolságra vonatkozó szabályok érdekében, amire fordítsanak kiemelt figyelmet.

 

Határátkelők

Június 1. - augusztus 31. között a Budapest-Fiume autópálya Letenye - Gorican-i átkelőjén az utasforgalom számára a 2008 októberétől átadott autópálya-átkelő mellett lehetőség nyílik az ún. régi átkelőn is a határátlépésre.

A nyári szezonon kívül a Zala, illetve horvát oldalon Muraköz és Varazsd megye lakosai, valamint az Európai Unió tagállamai és Horvátország ottani lakcímmel rendelkező állampolgárai egész évben használhatják a régi átkelőt.

Drávaszabolcsnál lehetőség nyílik a hajón és egyéb vízi járművel érkező turistáknak előzetes bejelentés alapján kezdeményezett beléptetésére 07.00-19.00 óra között.

 

Fesztiválok, kábítószer-fogyasztás és birtoklás

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a magyar fiatalok egyre növekvő számban választják nyaralásuk célpontjául a horvátországi, főleg tengerparti szórakozóhelyeket, fesztiválokat. Sajnálatos módon közülük sokan követnek el kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket, ezért külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kábítószer fogyasztását és birtoklását Horvátországban is szigorúan büntetik, mint ahogyan Magyarországon is. A horvát rendőrség gyakran, célzott akciók keretében ellenőrzi az egyes fesztiválokat, valamint a felkapott tengerparti szórakozóhelyeket, ezért nagy a lebukás veszélye.

 

A Krka Nemzeti Park 2017. június 2-tól, természetvédelmi oknál fogva, korlátozza a parkban egy időben tartózkodó turisták létszámát 10.000 főre. A Skradinski buk bejáratnál számlálót helyeztek el. A park vezetősége arra kéri a turistákat, hogy tervezzék meg a látogatást és időben vásárolják meg online a belépőjegyeket.

 

Dubrovnikba látogató turisták számának korlátozása

A sajtó hírekkel ellentétben, Dubrovnik városában kizárólag csak tájékoztató jelleggel helyeztek az óvárosba vezető kapuk felett számlálókat. Ezek az ott tartózkodó turisták aktuális számát mutatják, de nem kapcsolódik hozzájuk belépési korlátozás.

 

 

Gépkocsivezetés:

Horvátországban elfogadják a magyar vezetői engedélyt. A nemzetközi vezetői engedély nem szükséges.

 

Vám:

Tekintettel arra, hogy Horvátország 2013. július 1-étől az Európai Unió tagállama, a Közösségi Vámkódex rendelkezései lépnek életbe.

A horvát vámhatóság honlapján folyamatosan frissítik a vonatkozó információkat.

Az Európai Bizottság Horvátország csatlakozásához kapcsolódó vámeljárást érintő rendelkezései megtalálhatóak honlapján, ezeket a horvát vámigazgatóság maradéktalanul alkalmazza!

 

Hajózási szabályok (Motorcsónak, hajó, jacht)

Motorcsónak használata: csak az arra kijelölt helyen, legalább 300 m-re a parttól engedélyezett. A búvárkodás búvárengedélyhez kötött, annak helyét láthatólag meg kell jelölni.

 

Tengeren történő keresést és mentést a 195 ingyenesen hívható telefonszámon lehet bejelenteni (Tengeri Mentő-és Kereső Szolgálat Rijeka).

 

Bármelyik motor meghajtású csónakhoz szükséges a hajóvezetői engedély. Az 5 kW vagy annál kisebb teljesítményű motorral szerelt gumicsónak vezetéséhez vezetői engedély szükséges, legalább A kategóriás.

Amennyiben a gumicsónak hossza a 2,5 métert meghaladja vagy a motor 5kW-nál erősebb (vagy mindkettő), a nyaralás helye szerint illetékes kikötői kapitányságon a csónakot be kell jelenteni. A bejelentéskor ki kell fizetni a hajózási biztonság és tenger szennyezés védelmi díjat, az idegenforgalmi adót és a külföldi állampolgárokat bejelenteni. Amennyiben a Horvátországba történő belépés tengeri úton történik, az előzőekben felsoroltak mellett határellenőrzésen kell átmennie, a kikötői kapitányságon leigazolni a legénységi, illetve utas listát.

A bejelentéskor be kell mutatni az érvényes útlevelet vagy személyi igazolványt, a tulajdonjogot igazoló iratot és a hajóvezetői engedélyt. A Magyarország által kiállított hajóvezetői engedélyeket elismerik, amennyiben az tulajdonosát tengeri hajózásra is feljogosítja.

Amennyiben a motorcsónakot, hajót, jachtot a tulajdonos személyétől eltérő személy használja, rendelkeznie kell a tulajdonos által adott, közjegyzői hitelesítéssel ellátott meghatalmazással. A meghatalmazásban fel kell tüntetni azon személyek adatait, akik a meghatalmazottal együtt a vízi járműn tartózkodnak.

Bejelentési kötelezettség nem áll fenn, amennyiben a csónak hossza a 2,5 méter nem haladja meg és a motor teljesítménye 5 kW vagy annál kisebb. 

Biztosítást a csónakra 15 kW vagy annál nagyobb teljesítményű motor esetén kötelező kötni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása egy esetleges tengeri ellenőrzés során pénzbírságot von maga után.

A hajózással, bejelentéssel kapcsolatos jogszabályok az alábbi linken olvashatóak, horvát nyelven: www.mppi.hr/default.aspx?ID=850

 

Felhívás a horvátországi sportrendezvényeken való részvétel kapcsán

Horvátországban külön törvény szabályozza a sportrendezvények biztosítását, valamint az azokon való részvételt, https://www.zakon.hr/z/445/Zakon-o-sprje%C4%8Davanju-nereda-na-%C5%A1portskim-natjecanjima, amely betartását a horvát hatóságok nagyon komolyan ellenőrzik.

A rendőrség a szurkolói buszokat a határtól kíséri, felvezeti a mérkőzésre. Nincs lehetőség ilyenkor külön programokon való részvételre (városnézés, strandolás).

A jeggyel rendelkezők (és akik egyéb szempontból is megfelelnek a sporteseményeken való részvételnek – pl. nem ittasak, nem viselnek közrend megzavarására alkalmas pólót, sapkát, uszító megjegyzésekkel ellátott felsőt stb.) részt vehetnek a mérkőzésen, a többiek nem. A nem megfelelő magatartást mutató szurkolókat a rendőrség elő is állíthatja.

A horvát-magyar határon a nagyobb mérkőzések alkalmával meg kell várni a rendőri felvezető autót, amelyik egyből a mérkőzés helyszínére kíséri a résztvevőket.

Kérjük, csak a jeggyel rendelkező szurkolók induljanak el a mérkőzésre! A jegy nélkül utazókat a rendőrség biztonsági szempontból feltarthatja, előfordul, hogy a mérkőzés időtartama alatt elkülönített parkolókban, rendőri jelenlét mellett kénytelenek várakozni. Kérjük továbbá, hogy minden ilyen esetben előre lefoglalt szállással is rendelkezzenek! Ezt a rendőrség ellenőrizheti.

Az utazók készüljenek fel a tervezettnél hosszabb utazásra, valamint arra, hogy a horvát rendőrség kíséretében mozoghatnak. Vigyenek magukkal vizet; az autókat, buszokat még a magyar oldalon tankolják meg; készüljenek fel arra, hogy a magyar gépjárművek egységes menetoszlopban haladhatnak, megállásra, pihenőre nem mindig van lehetőség.

Horvátországban a mérkőzésekre a helyi klubok csak saját szurkolóik részére értékesítenek jegyet, a magyar csapatok jegyeit minden esetben a magyar klubok értékesítik! Konzulátusunknak nem áll módjában sem jegyeket vásárolni a szurkolók részére, sem a nemzetközi spotszövetség által meghatározott kvóták emeléséért közbenjárni.

Felhívásunk nem csupán a futballmérkőzésekre, hanem minden jelentősebb sportrendezvényre vonatkozik. A kellemetlenségek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a szabályok betartására ügyeljenek!

 

Kempingezés Horvátországban

Felhívjuk állampolgáraink figyelmét, hogy a vadkempingezés Horvátországban tilos!

A horvát Vendéglátói törvény 27. cikke alapján Horvátországban kempingezésre csak az arra kijelölt kempingekben van lehetőség, vagyis a vadkempingezés Horvátországban szigorúan tilos. Az említett horvát törvény 48. cikke tartalmazza a vadkempingezésért kiszabható bírság összegét, ami 2.000,00 kunától (megközelítőleg 80 000 HUF) 15.000,00 (megközelítőleg 600 000 HUF) kunáig terjedhet.

Vadkempingezésnek minősül a közterületeken, parkolókban történő éjszakázás is (benzinkutakon is!), ezért kérjük Önöket, ezeket kerüljék el!

 

Közúti közlekedés

Sebességkorlátozás: autópályán 130 km/h, autóúton 110km/h, egyéb utakon 90 km/h, lakott területen pedig 50 km/h.

A Horvátországba belépő autóban, gépjárművenként legalább egy sárga-sárgászöld fényvisszaverő mellényt kell tartani.

Horvátországban az autópályák használata díjköteles. A díjat a fizetőkapuknál kell kifizetni euróban vagy kunában, de ki lehet egyenlíteni hitelkártyával, valamint az ENC (útdíjak elektronikus fizetése) készülékkel is. ENC készülék vásárolható a Varazdin és Sveta Helena fizetőkapuk mellett lévő eladóhelyeken, illetve a forgalmasabb benzinkutakon. A vásárlást követően felhasználónevet és jelszót kapunk, mellyel a HAC honlapján minden pillanatban követhető az ENC-számla állapota.

Az autópálya díjakra vonatkozóan további információ olvasható angol nyelven is a Horvát Autóutak honlapján (http://www.hac.hr/en/oHAC/t_blank).

A horvátországi gyorsforgalmi utakon lévő alagutak használatáért külön díjat nem kell fizetni. Ez alól kivételt képez az Isztria kapujában megépített Ucka alagút.

Előfordul, különösen alacsonyabb rendű utak kereszteződésénél, hogy leengedett sorompó és/vagy fénysorompó helyett „egyszerű” stoptábla hívja fel a figyelmet a vasúti átjáróra.

 

Robogó használata

A horvát szabályok szerint a "robogó" olyan kettő vagy 3 kerekű, motoros gépjármű, aminek a motorja nem haladja meg az 50 cm3 hengerűrtartalmat, és sima úton nem fejt ki 50 km/óránál nagyobb sebességet. A Horvát Köztársaság területén a külföldön regisztrált motoros járművek csak akkor vehetnek részt a forgalomban, ha rendelkeznek forgalmi rendszámtáblával, valamint érvényes forgalmi engedéllyel. Tekintettel arra, hogy Magyarországon a robogókat nem kell regisztráltatni, így nem rendelkeznek sem rendszámtáblával, sem forgalmi engedéllyel, következésképpen ezen járművek Horvátország területén nem vehetnek részt a forgalomban. A külföldön regisztrált járművek, amelyek a Horvát Köztársaság területén ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok tulajdonában vannak, a Horvát Köztársaságba való belépésüktől számított 3 hónapig vehetnek részt a forgalomban.

 

Felhívás a gépjárművek téli közlekedése kapcsán

Horvátországban november 15-től április 15-ig a gépjárműveken kötelező a téli gumi használata.

A 3,5 tonnát meg nem haladó gépjárműveknél kötelező a téli gumi az összes keréken vagy a minimum 4 mm profil mélységű nyári gumik használata és hólánc a meghajtó kerekekre.

Az autóbuszok és tehergépjárművek téli felszerelése alatt a meghajtó kerekeken vagy hólánc, vagy pedig téli gumik használata értendő. Azon autóbuszok és tehergépjárművek esetén, melyekre műszaki okokból hóláncot a meghajtó kerekekre nem lehet felszerelni, téli gumik használata kötelező a meghajtó kerekekre.

Horvátországban a téli időszámítás idején nappal is kötelező a fényszórók használata.

A horvát rendőrség fokozottan ellenőrzi a téli gumik használatát illetve hólánc meglétét. Az előírások be nem tartása pénzbírságot von maga után és a forgalomból való kizárást.

 

Közúti ellenőrzések, közúti balesetek

Az utakon szigorú közúti ellenőrzésekkel kell számolni. A rendőrség fokozott közúti ellenőrzést tart, különösen az idegenforgalmi szezonban és a hétvégeken. Az ellenőrzés az előírt sebesség (radar) és a követési távolság betartására, a zöldkártya érvényességére, a gépkocsi tartozékok meglétére és az alkoholos befolyás alatt álló gépkocsivezetők kiszűrésére irányul. A kisebb szabálysértések nem vonnak maguk után szabálysértési eljárást, azok helyszíni bírság (300, 400, 500 kuna) kifizetésével rendezhetők.

Szabálysértési tételek részletesen: Közlekedési szabálysértési tételek

Közlekedési baleset esetén mindenképpen rendőrt kell hívni. Amennyiben a balesetben valaki sérülést szenvedett, a rendőr a balesetben részvevő gépjárművek vezetőit alkoholtesztnek (szonda) veti alá. Halálos áldozat esetén a rendőr elrendeli a balesetben részes gépjárművezetők vérvételét. A szabálysértés elkövetőjének útlevelét a rendőrség bevonja, és a szabálysértési eljárás befejezéséig, illetve max. 72 óráig visszatartja. A szabálysértési bíró a rendőrség által készített helyszínelési jegyzőkönyv és feljelentés alapján hozza meg határozatát. Ezért fontos, hogy a helyszínelés során a rendőr valamennyi részletről meggyőződjön, és arról tájékoztassa a bíróságot.

Kisebb koccanásos baleset esetén elegendő a baleset résztvevőinek az ún. európai baleseti bejelentő nyomtatvány kitöltése. Ilyen esetekben is ajánlott rendőrt hívni, mert a rendőrtől igazolást kell kérni a magyar jármű sérüléséről, amely nélkül nem hagyható el az ország!

Fontos, hogy a magyar gépkocsivezető vegye fel a másik fél, vagy valamennyi résztvevő kötelező biztosítási kötvénye számának, a biztosító társaságnak, a gépkocsinak, illetve vezetőjének az adatait. A hazautazást követően a balesetből származó kár megtérítéséhez, amennyiben az ún. európai baleseti bejelentőn kívül a biztosító egyéb iratokat is kér, az adott biztosítónak kell megkérnie a baleseti rendőrségi jegyzőkönyvet. Amennyiben a biztosító a rendőrségi jegyzőkönyvből nem tudja megállapítani a vétkes felet, kérheti a balesetet okozó személy ellen az illetékes rendőrség feljelentését vagy a szabálysértési bíróságnak az ügyben hozott határozatát, amelyeket közvetlenül a helyszínelés szerint illetékes rendőrségnél, illetve az illetékes szabálysértési bíróságnál kérvényezhet. Egyes esetekben a baleseti helyszínelési jegyzőkönyv tartalmazza a balesetet okozó személy ellen tett rendőrségi feljelentést, ami egyben még nem jelent vétkességet. A baleseti rendőrségi jegyzőkönyvet, a rendőrség által tett feljelentést, illetve a szabálysértési bíróság határozatát az illetékes horvát rendőrség, illetve szabálysértési bíróság diplomáciai úton küldi meg a magyar külképviselet számára, amelyet az a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak továbbít. A baleseti helyszínelési rendőrségi jegyzőkönyvek beszerzése 2-4 hónapot vesz igénybe (változó), a szabálysértési bíróság határozatára pedig esetenként a várakozási idő 1 év is lehet.

Az elmúlt időszak gyakorlata alapján a baleseti helyszínelési jegyzőkönyvet, az ügyfél közvetlen kérelmére, az illetékes rendőrség 20,00 kuna illeték befizetését követően továbbít az ügyfél magyarországi lakcímére.

 

Busz

A turistacsoportokat szállító autóbuszok esetében a közlekedés biztonsága érdekében szigorítják az ellenőrzést. Régi buszokat, amelyek műszaki állapota nem felel meg az előírásoknak, a határról visszaküldhetik.

 

Parkolás

A fővárosban rendkívül nehéz parkolni, a tilosban parkoló gépkocsikat gyorsan elszállítják. Mind a rendőrség, mind a Közterület Fenntartó Vállalat parkolást ellenőrző munkatársai részéről érzékelhető, hogy gyorsabban intézkednek a szabálytalanul parkoló külföldi gépjárművek esetén. A gépjármű kiváltása 500 kuna, ezen felül a közlekedési szabálysértés bírságát is ki kell fizetni, ami változó, de legalább 250 kuna. A „pók” szolgálat telefonszáma (+385 1) 6311-888, a gépjárműveket Zágrábban a Velesajam (Vásártér) mellett található Servisna cesta Istok II cím alatti depóra szállítják. Zágráb város keleti városrészén (a Maksimir Parktól keletre) szabálytalanul parkoló gépjárműveket a Sesvete, Ninska bb szám alatti depóra szállítják át, a depó telefonszáma (+385 1) 2045-982 A „pók” szolgálat 0-24 óráig dolgozik, munka és ünnepnapokon egyaránt.

Javasoljuk, hogy elsősorban a parkolóházakat használják Zágráb területén.

 

Lőfegyver és töltény

Lőfegyvert és töltényt, valamint a fegyverviselési engedélyt határátlépéskor a vámhatóságnak be kell mutatni.

 

Házikedvencek beutazása:

A házi kedvencek ideiglenes, rövid időre történő bevitelét illetően (a tulajdonos turistaútja során, háziállatok kiállításán történő részvétel céljából és hasonlók) a háziállatnak rendelkeznie kell az uniós előírások szerinti útlevéllel, oltási könyvvel és mikrocsippel. Előzetes vérvizsgálatra továbbra sincs szükség. A tulajdonosnak rendelkeznie kell oltási könyvvel, melyben az állat azonosító adatai és azonosító jelei fel vannak tüntetve. A három hónapnál idősebb kutyáknak és macskáknak veszettség elleni védőoltással kell rendelkezniük, azzal a megkötéssel, hogy az oltásnak a beutazás előtt legalább 15 nappal, de legfeljebb 6 hónappal korábban kellett megtörténnie.

Egyéb háziállatok tekintetében (díszmadarak, teknőcök és hasonlók) állatorvosi bizonyítvány szükséges arról, hogy a háziállat egészséges, valamint a származás helyét, az azonosító jeleket, egészségi állapotot fel kell tüntetni. A CITES természetvédelmi egyezmény függelékeiben szereplő, természetben előforduló, de hobbiállatokként tartott állatfajok (pl. papagájok zöme, szárazföldi teknősök) exportjához és importjához CITES engedélyre van szükség, Horvátországba történő bevitelük - az állatorvosi igazolás mellett - csak a nemzetközi CITES igazolvánnyal történhet. A horvát szabályozás szerint kizárólag a tulajdonos hozhatja be háziállatát Horvátországba! Amennyiben nem a tulajdonos hozza személyesen, ahhoz írásbeli meghatalmazás szükséges.

Veszélyes kutyafajták bevitele Horvátországba:

Horvátországban a veszélyes kutyafajtákról szóló szabályzat (horvát hivatalos közlöny “Narodne novine” 117/2008. szám) értelmében minden terrier fajtájú bull típusú kutya és ezek keveréke veszélyes kutyának minősül. A veszélyes fajtának minősített kutyákat Horvátországba tilos bevinni vagy azokat az országon átvinni, például átutazás során.

Ez alól kivételt képeznek az ellenőrzött tenyészetből származó terrier fajtájú bull típusú kutyák – staffordshire bullterrier, amerikai staffordshire terrier, bullterrier és mini bullterrier – melyeknek a Horvátországba történő bevitele során rendelkezniük kell a Magyar Kinológiai Szövetség által kiállított törzskönyvvel, illetve állat útlevéllel, oltási könyvvel és microchippel.

 

Banki szolgáltatások:

A nemzetközi forgalomban általánosan használt hitelkártyákat (VISA, Eurocard/Mastercard, Amex, Maestro, EC) Horvátországban is elfogadják.

 

Ingatlanszerzés

2009. február 1-től az EU állampolgárai a horvát állampolgárokkal azonos feltételek mellett szerezhetnek ingatlant Horvátországban.

Minden esetben ügyvéd igénybevételét javasoljuk az adásvételi szerződések megkötésénél! A nagykövetség kérés esetén megküldi a magyarul beszélő ügyvédek listáját.

 

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal

Az Európai Unió valamennyi tagországában egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal www.kek-vonal.hu/index.php/hu.

 

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Dohányzás

Horvátországban a dohányzás a meleg ételt fel nem szolgáló éttermek kivételével a kávézókban zárt térben is megengedett, amennyiben a vendéglátó ipari egység erre a hatóságoktól engedélyt kapott.

A dohányzást megengedő, illetve tiltó jelzés minden vendéglátó-ipari egység bejáratán jól láthatóan el van helyezve!

18 év alattiakat szeszes itallal nem szolgálhatnak ki és dohányárut sem vásárolhatnak.