Évtizedes hagyomány keretében március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából, a nagykövetség és Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa szervezésében koszorúzásra került sor Petőfi Sándor Vlaška utcai emléktáblájánál. Az emléktábla annak az egykori katonai kórháznak a falán került elhelyezésre, ahol a nagy magyar forradalmár-költő 1840-1841 között katonaként tartózkodott. A kétnyelvű tábla, melyet Budapest ajándékozott a horvát fővárosnak, az Ady Endre Magyar Kultúrkör és a HMDK zágrábi egyesületének kezdeményezésére készült el 1996-ban.

Az idei megemlékezésen az emléktáblánál koszorút helyezett el dr. Demcsák Csaba nagykövet, Jankovics Róbert a magyar parlamenti képviselő, dr. Császár Zoltán az eszéki főkonzulátus ideiglenes ügyvivője, Szécsi Szabolcs, Tarpa polgármestere, Csapó Nándor az oktatási minisztérium igazgatója, a kórógyi magyar tanítási nyelvű iskola igazgatónője, a HMDK szpliti alapszervezete, valamint a zágrábi magyarság nevében a Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa, az Ady Endre Magyar Kultúrkör, valamint a Magyar-Horvát Baráti Társaság. A koszorúzás alkalmával a szegedi Sorgyalog Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai adtak díszőrséget, és segédkeztek a koszorúk elhelyezésében.