A Külgazdasági és Külügyminisztérium meghirdette a 2021/2022-es tanévre szóló ösztöndíjpályázatait a következő képzésekre vonatkozóan:

  • Hungarológiai képzés
  • Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés
  • Műfordító képzés
     

Az ösztöndíjak célja:

hungarológia képzésben Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása.

A magyarságismereti képzésben a Diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül.

A műfordító képzésben a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.

A pályázati felhívások magyar és angol nyelveken a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján találhatóak.

Pályázati határidő:  Hungarológiai képzés - 2021. április 29.

                               Magyarságismereti képzés – 2021. május 05.

                               Műfordító képzés – 2021. május 05.