TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK HORVÁTORSZÁGBA UTAZÓKNAK

Beutazás és tartózkodás

Az EU Tanácsának döntése értelmében Horvátország teljesjogú tagjává válik a belső határok nélküli schengeni térségnek, ami azt is jelenti, a 2023. január 1-jétől a magyar-horvát határszakaszon lévő határátkelőhelyeken megszűnik a személyek ellenőrzése, tehát nem kerül sor a személyek ki- és beléptetésére. Felhívjuk a figyelmet azonban a Horvátországba való beutazás és tartózkodás azon feltételére, mely szerint a magyar állampolgároknak továbbra is rendelkezniük kell érvényes úti okmánnyal.

A beutazással kapcsolatos alapvető információk itt érhetők el. 

90 napot meghaladó tartózkodás Horvátországban

Az Európai Unió állampolgárai, így a magyar állampolgárok is 90 napig tartózkodhatnak Horvátország területén külön tartózkodási engedély nélkül, a horvátországi lakcím 24 órán belül rendőrségen történő bejelentése mellett.

A 90 napon túli tartózkodást Horvátországban be kell jelenteni a rendőrségen, ehhez az uniós állampolgárnak regisztráltatnia kell magát. A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

  • érvényes úti okmány, melynek érvényessége legalább három hónappal meg kell, hogy haladja a tervezett tartózkodás végét
  • anyagi fedezetre vonatkozó igazolás (pl.: munkáltatói igazolás, jövedelemigazolás),
  • lakhatásra vonatkozó igazolás (munkáltatói nyilatkozat, bérleti szerződés, stb.),
  • európai egészségbiztosítási kártya vagy egészségügyi biztosítás meglétére vonatkozó igazolás (az igazolást a magyarországi lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár állítja ki)

Részletes információk horvát és angol nyelven:

https://mup.gov.hr/stranci-333/333

https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/stay-and-work-of-eea-nationals-and-their-family-members-281689/281689

 

  Közbiztonság

  1. A rendőrség erőfeszítései ellenére előfordulnak autólopások, amelyek elsősorban BMW és AUDI, de általában német gyártmányú járműveket érintenek.
  2. Poggyászbiztosítással rendelkező turisták meglopása esetén célszerű azonnal rendőrségi jegyzőkönyvet felvetetni. Az utólag kért konzuli érdekvédelmi intézkedés során nincs lehetőség az ellopott tárgyak jegyzőkönyvbe történő felvételére.
  3. A magyar útlevéllel szinte valamennyi európai államba vízummentesen lehet utazni, ezért értékes úti okmánynak számít a menekültek vagy a rendezetlen idegenrendészeti státusszal rendelkezők számára.
  4. Magyar és EU állampolgárokat, illetve magyar és EU érdekeltségű vállalatokat, intézményeket ért támadások, atrocitások nem jellemzőek Horvátországban, előfordulásuk esélye csekély.
  5. Állami, illetve önkormányzati hatóságok és intézmények viszonyulása a velük kapcsolatba kerülő magyar állampolgárokhoz: A hatóságok részéről kimondottan megkülönböztető magatartás nem tapasztalható, ugyanakkor a rendőrség fellépését, eljárását (elsősorban közlekedési, szabálysértési eljárásoknál) a magyar beutazók sok esetben meglehetősen szigorúnak értékelik.
  6. Aknamentesítés: A horvát kormány prioritásként kezeli a turisták által használt főbb útvonalak környékének aknamentesítését, ezzel párhuzamosan az egykori harctereken folyamatosan végzik a teljes aknamentesítést (Kelet-Szlavónia, Baranya és a tengerpart hátországa Karlovactól délkeletre). A balesetveszély miatt fokozottan szükséges az aknaveszély jelzéssel ellátott területek elkerülése. Az említett területeken a főútvonalakról nem célszerű letérni, mivel előfordulhat, hogy a még nem aknamentesített területeket jelző táblák hiányosak vagy felismerhetetlenné váltak.

 

Aktuális horvátországi COVID-19 járványügyi szabályok 

A járványhelyzettel kapcsolatban jelenleg nincsenek korlátozások.

 

Konzuli tanácsok a nyári utazásokkal kapcsolatban

Közúti ellenőrzések, közúti balesetek, torlódások

A nyári főszezonban, főleg a hétvégi turnusváltások idején a kialakulhat hosszabb várokozási idő pl. fizetőkapuknál, alagutak bejáratánál, útjavításoknál vagy baleset bekövetkezése esetén. Ilyenkor szíveskedjenek fokozott türelmet tanúsítani, az ilyen helyzetek miatt javasoljuk, hogy az utasok az utazásra készüljenek kellő mennyiségű folyadékkal, továbbá a gépjárművek rendelkezzenek kellő mennyiségű üzemanyaggal. A rendőrség a fenti időszakban fokozott közúti ellenőrzéseket tart, az előírt sebességhatárok, és alkoholfogyasztásra valamint a követési távolságra vonatkozó szabályok érdekében, amire fordítsanak kiemelt figyelmet.

 

Fesztiválok, kábítószer-fogyasztás és birtoklás

Sok magyar fiatal választja nyaralása célpontjául a horvátországi, főleg tengerparti szórakozóhelyeket, fesztiválokat. Közülük sokan követnek el kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket, ezért külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kábítószer fogyasztását és birtoklását Horvátországban is szigorúan büntetik, mint ahogyan Magyarországon is. A horvát rendőrség gyakran, célzott akciók keretében ellenőriz az egyes fesztiválokat, valamint a felkapott tengerparti szórakozóhelyeket.

 

Krka Nemzeti Park

A Krka Nemzeti Park továbbra is korlátozza a parkban egy időben tartózkodó turisták létszámát 10.000 főben. A Skradinski buk bejáratnál számlálót helyeztek el. A park vezetősége arra kéri a turistákat, hogy tervezzék meg a látogatást és időben vásárolják meg online a belépőjegyeket.

  

Hajózási szabályok (Motorcsónak, hajó, jacht)

Motorcsónak használata: csak az arra kijelölt helyen, legalább 300 m-re a parttól engedélyezett.

Tengeren történő keresést és mentést a 195 ingyenesen hívható telefonszámon kérhetnek (Tengeri Mentő-és Kereső Szolgálat).

 

 Bármely motor meghajtású csónakhoz szükséges a hajóvezetői engedély. Az 5 kW vagy annál kisebb teljesítményű motorral felszerelt gumicsónak vezetéséhez vezetői engedély szükséges, legalább A kategóriás.

Amennyiben a gumicsónak hossza a 2,5 métert meghaladja vagy a motor 5kW-nál erősebb (vagy mindkettő), a nyaralás helye szerint illetékes kikötői kapitányságon a csónakot be kell jelenteni. A bejelentéskor ki kell fizetni a hajózási biztonság és tenger-szennyezés védelmi díjat, az idegenforgalmi adót és a külföldi állampolgárokat be kell jelenteni. Amennyiben a Horvátországba történő belépés tengeri úton történik, az előzőekben felsoroltak mellett határellenőrzésnek kell alávetni a járművet és utasait, a kikötői kapitányságon leigazolni a legénységi-, illetve utaslistát.

A bejelentéskor be kell mutatni az érvényes útlevelet vagy személyi igazolványt, a tulajdonjogot igazoló iratot és a hajóvezetői engedélyt. A Magyarország által kiállított hajóvezetői engedélyeket elismerik, amennyiben az tulajdonosát tengeri hajózásra is feljogosítja.

Amennyiben a motorcsónakot, hajót, jachtot a tulajdonostól eltérő személy használja, rendelkeznie kell a tulajdonos által adott, közjegyzői hitelesítéssel ellátott meghatalmazással. A meghatalmazásban fel kell tüntetni azon személyek adatait, akik a meghatalmazottal együtt a vízi járművön tartózkodnak.

Bejelentési kötelezettség nem áll fenn, amennyiben a csónak hossza a 2,5 métert nem haladja meg és a motor teljesítménye 5 kW vagy annál kisebb. 

Biztosítást a csónakra 15 kW vagy annál nagyobb teljesítményű motor esetén kötelező kötni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása egy esetleges tengeri ellenőrzés során pénzbírságot von maga után.

A búvárkodás búvárengedélyhez kötött, annak helyét láthatólag meg kell jelölni.

 

Felhívás a horvátországi sportrendezvényeken való részvétel kapcsán

Horvátországban külön törvény szabályozza a sportrendezvények biztosítását, valamint az azokon való részvételt, amelynek betartását a horvát hatóságok szigorúan ellenőrzik.

A rendőrség a szurkolói buszokat a határtól kíséri, felvezeti a mérkőzésre. Nincs lehetőség ilyenkor külön programokon való részvételre (városnézés, strandolás).

Kizárólag az érvényes jeggyel rendelkezők, és azok vehetnek részt a mérkőzésen, akik egyéb szempontból is megfelelnek a sporteseményeken való részvételnek ( pl. nem ittasak, nem viselnek közrend megzavarására alkalmas, vagy uszító megjegyzésekkel ellátott pólót, sapkát, stb.) . A nem megfelelő magatartást tanúsító szurkolókat a rendőrség elő is állíthatja.

A horvát-magyar határon a nagyobb mérkőzések alkalmával meg kell várni a rendőri felvezető autót, amely közvetlenül a mérkőzés helyszínére kíséri a résztvevőket.

Kérjük, csak az érvényes jeggyel rendelkező szurkolók induljanak el a mérkőzésre! A jegy nélkül utazókat a rendőrség biztonsági szempontból feltarthatja, előfordul, hogy a mérkőzés időtartama alatt elkülönített parkolókban, rendőri jelenlét mellett kénytelenek várakozni. Kérjük továbbá, hogy minden ilyen esetben előre lefoglalt szállással is rendelkezzenek! Ezt a rendőrség ellenőrizheti.

Az utazók készüljenek fel a tervezettnél hosszabb utazásra, valamint arra, hogy csak a horvát rendőrség kíséretében mozoghatnak. Vigyenek magukkal vizet; az autókat, buszokat még a magyar oldalon tankolják meg; készüljenek fel arra, hogy a magyar gépjárművek egységes menetoszlopban haladhatnak, megállásra, pihenőre nem mindig van lehetőség.

Horvátországban a mérkőzésekre a helyi klubok csak saját szurkolóik részére értékesítenek jegyet, a magyar csapatok jegyeit minden esetben a magyar klubok értékesítik! Konzulátusunknak nem áll módjában sem jegyeket vásárolni a szurkolók részére, sem a nemzetközi sportszövetség által meghatározott kvóták emeléséért közbenjárni!

Felhívásunk nem csupán a futballmérkőzésekre, hanem minden jelentősebb sportrendezvényre vonatkozik. A kellemetlenségek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ügyeljenek a fenti szabályok betartására!

 

Kempingezés Horvátországban

Felhívjuk állampolgáraink figyelmét, hogy a vadkempingezés Horvátországban tilos! Kempingezésre csak az arra kijelölt kempingekben van lehetőség. A vadkempingezésért bírság szabható ki!

Vadkempingezésnek minősül a közterületeken, parkolókban történő éjszakázás is (benzinkutakon is!), ezért kérjük Önöket, ezeket kerüljék el!

 

Közúti közlekedés

Horvátországban az autópályák használata díjköteles. A díjat a fizetőkapuknál kell kifizetni euróban vagy kunában, de ki lehet egyenlíteni hitelkártyával, valamint az ENC (útdíjak elektronikus fizetése) készülékkel is. ENC készülék vásárolható a Varazdin és Sveta Helena fizetőkapuk mellett lévő eladóhelyeken, illetve a forgalmasabb benzinkutakon. A vásárlást követően felhasználónevet és jelszót kapunk, mellyel a HAC honlapján , illetve mobil applikáció használatával minden pillanatban követhető az ENC-számla állapota.

A horvátországi gyorsforgalmi utakon lévő alagutak használatáért külön díjat nem kell fizetni. Ez alól kivételt képez az Isztria kapujában megépített Ucka alagút.

Előfordul, különösen alacsonyabb rendű utak kereszteződésénél, hogy leengedett sorompó és/vagy fénysorompó helyett „egyszerű” stoptábla hívja fel a figyelmet a vasúti átjáróra.

 

Robogó használata

A horvát szabályok szerint a "robogó" olyan kettő vagy 3 kerekű, motoros gépjármű, aminek a motorja nem haladja meg az 50 cm3 hengerűrtartalmat, és közúton nem fejt ki 50 km/óránál nagyobb sebességet. A Horvát Köztársaság területén a külföldön regisztrált motoros járművek csak akkor vehetnek részt a forgalomban, ha rendelkeznek forgalmi rendszámtáblával, valamint érvényes forgalmi engedéllyel. Tekintettel arra, hogy Magyarországon a robogókat nem kell regisztráltatni, így nem rendelkeznek sem rendszámtáblával, sem forgalmi engedéllyel, következésképpen ezen járművek Horvátország területén nem vehetnek részt a forgalomban!

 A külföldön regisztrált járművek, amelyek a Horvát Köztársaság területén ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok tulajdonában vannak, a Horvát Köztársaságba való belépésüktől számított 3 hónapig vehetnek részt a forgalomban.

 

Felhívás a gépjárművek téli közlekedése kapcsán

Horvátországban november 15-től április 15-ig a gépjárműveken kötelező a téli gumi használata és a téli időszámítás idején nappal is kötelező a tompított fényszórók használata. E szabályok betartását, valamint ahol előírt, a hólánc meglétét, a horvát rendőrség fokozottan ellenőrzi. Az előírások be nem tartása pénzbírságot és a forgalomból való kizárást von maga után.

A 3,5 tonnát meg nem haladó gépjárműveknél kötelező a téli gumi az összes keréken vagy a minimum 4 mm profil mélységű nyári gumik használata, és hólánc a meghajtó kerekekre.

Az autóbuszok és tehergépjárművek téli felszerelése alatt a meghajtó kerekeken vagy hólánc, vagy pedig téli gumik használata értendő. Azon autóbuszok és tehergépjárművek esetén, melyekre műszaki okokból hóláncot a meghajtó kerekekre nem lehet felszerelni, téli gumik használata kötelező a meghajtó kerekekre.

Horvátországban a téli időszámítás idején nappal is kötelező a fényszórók használata.

 

Közúti ellenőrzések, közúti balesetek

A rendőrség fokozott közúti ellenőrzést tart, különösen az idegenforgalmi szezonban és a hétvégeken. Az ellenőrzés az előírt sebesség és a követési távolság betartására, a zöldkártya érvényességére, a gépkocsi tartozékok meglétére és az alkoholos befolyás alatt álló gépkocsivezetők kiszűrésére irányul.

Közlekedési baleset esetén mindenképpen rendőrt kell hívni. Amennyiben a balesetben valaki sérülést szenvedett, a rendőr a balesetben résztvevő gépjárművek vezetőit alkoholtesztnek (szonda) veti alá. Halálos áldozat esetén a rendőr elrendeli a balesetben részes gépjárművezetők vérvételét. A szabálysértés elkövetőjének útlevelét a rendőrség bevonja, és a szabálysértési eljárás befejezéséig, illetve legfeljebb 72 óráig visszatartja. A szabálysértési bíró a rendőrség által készített helyszínelési jegyzőkönyv és feljelentés alapján hozza meg határozatát. Ezért fontos, hogy a helyszínelés során a rendőr valamennyi részletről meggyőződjön, és arról tájékoztassa a bíróságot.

Kisebb koccanásos baleset esetén elegendő a baleset résztvevőinek az ún. európai baleseti bejelentő nyomtatvány kitöltése. Ilyen esetekben is ajánlott rendőrt hívni, mert a rendőrtől igazolást kell kérni a magyar jármű sérüléséről, amely nélkül nem hagyható el az ország!

Fontos, hogy a magyar gépkocsivezető vegye fel a másik fél, vagy valamennyi résztvevő kötelező biztosítási kötvény-számának, a biztosítótársaságnak, a gépkocsinak, illetve vezetőjének az adatait. A hazautazást követően a balesetből származó kár megtérítéséhez, amennyiben az ún. európai baleseti bejelentőn kívül a biztosító egyéb iratokat is kér, az adott biztosítónak kell megkérnie a baleseti rendőrségi jegyzőkönyvet. Amennyiben a biztosító a rendőrségi jegyzőkönyvből nem tudja megállapítani a vétkes felet, kérheti a balesetet okozó személy ellen az illetékes rendőrség feljelentését vagy a szabálysértési bíróságnak az ügyben hozott határozatát, amelyeket közvetlenül a helyszínelés szerint illetékes rendőrségnél, illetve az illetékes szabálysértési bíróságnál kérvényezhet. Egyes esetekben a baleseti helyszínelési jegyzőkönyv tartalmazza a balesetet okozó személy ellen tett rendőrségi feljelentést, ami azonban még nem jelent vétkességet. A baleseti rendőrségi jegyzőkönyvet, a rendőrség által tett feljelentést, illetve a szabálysértési bíróság határozatát az illetékes horvát rendőrség, illetve szabálysértési bíróság diplomáciai úton küldi meg a magyar külképviselet számára, amelyet az a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak továbbít. A baleseti helyszínelési rendőrségi jegyzőkönyvek beszerzése 2-4 hónapot vesz igénybe, a szabálysértési bíróság határozatára pedig esetenként a várakozási idő 1 év is lehet.

A korábbi évek tapasztalatai alapján, a baleseti helyszínelési jegyzőkönyvet, az ügyfél közvetlen kérelmére, az illetékes rendőrség 20 kuna illeték befizetését követően, továbbítja az ügyfél magyarországi lakcímére.

 

Busz

A turistacsoportokat szállító autóbuszok esetében a közlekedés biztonsága érdekében szigorítják az ellenőrzést. A régi buszokat, amelyek műszaki állapota nem felel meg az előírásoknak, a határról visszaküldhetik.

 

Parkolás Zágrábban

A fővárosban rendkívül nehéz parkolni, a tilosban parkoló gépkocsikat gyorsan elszállítják. A parkolási díjfizetés applikáción keresztül is lehetséges. (SMS-ben csak horvát távközlési szolgáltató által kibocsátott SIM kártyával lehetséges a parkolási díj rendezése.) Mind a rendőrség, mind a közterület fenntartó vállalat parkolást ellenőrző munkatársai részéről érzékelhető, hogy gyorsabban intézkednek a szabálytalanul parkoló külföldi gépjárművek esetén. A gépjármű kiváltási díján felül közlekedési szabálysértési bírságot is kell fizetni. Az emelő kocsikat üzemeltető  szolgálat telefonszáma: (+385 1) 6311-888. A gépjárműveket Zágrábban a Velesajam (Vásártér) mellett található, Servisna cesta Istok II cím alatti depóra szállítják. Zágráb város keleti városrészén (a Maksimir Parktól keletre) szabálytalanul parkoló gépjárműveket a Sesvete, Ninska bb szám alatti depóra szállítják el, a depó telefonszáma: (+385 1) 2045-982. A szolgálat 0-24 óráig dolgozik, munka és ünnepnapokon egyaránt.

Javasoljuk, hogy elsősorban a parkolóházakat használják Zágráb területén. A zágrábi közterület fenntartó cég által üzemeltetett parkolóházak

 

Egyéb hasznos információk

 

Házikedvencek beutazása

A házi kedvencek ideiglenes, rövid időre történő bevitelét illetően (a tulajdonos turistaútja során, háziállatok kiállításon történő részvétele céljából stb.) a háziállatnak rendelkeznie kell az uniós előírások szerinti útlevéllel, oltási könyvvel és mikrocsippel. Előzetes vérvizsgálatra nincs szükség. A tulajdonosnak rendelkeznie kell oltási könyvvel, melyben az állat azonosító adatai és azonosító jelei fel vannak tüntetve. A három hónapnál idősebb kutyáknak és macskáknak veszettség elleni védőoltással kell rendelkezniük, azzal a megkötéssel, hogy az oltásnak a beutazás előtt legalább 15 nappal, de legfeljebb 6 hónappal korábban kellett megtörténnie.

Egyéb háziállatok tekintetében (díszmadarak, teknőcök és hasonlók) állatorvosi bizonyítvány szükséges arról, hogy a háziállat egészséges, valamint a származás helyét, az azonosító jeleket, egészségi állapotot fel kell tüntetni. A CITES természetvédelmi egyezmény függelékeiben szereplő, természetben előforduló, de hobbiállatokként tartott állatfajok (pl. papagájok zöme, szárazföldi teknősök) exportjához és importjához CITES engedélyre van szükség, Horvátországba történő bevitelük - az állatorvosi igazolás mellett - csak a nemzetközi CITES igazolvánnyal történhet. A horvát szabályozás szerint kizárólag a tulajdonos hozhatja be háziállatát Horvátországba! Amennyiben nem a tulajdonos hozza személyesen, ahhoz írásbeli meghatalmazás szükséges.

 

Veszélyes kutyafajták bevitele Horvátországba:

Horvátországban a veszélyes kutyafajtákról szóló szabályozás értelmében minden terrier fajtájú, bull típusú kutya és ezek keveréke veszélyes kutyának minősül. A veszélyes fajtának minősített kutyákat Horvátországba tilos bevinni vagy azokat az országon átvinni, például átutazás során.

Ez alól kivételt képeznek az ellenőrzött tenyészetből származó terrier fajtájú bull típusú kutyák – staffordshire bullterrier, amerikai staffordshire terrier, bullterrier és mini bullterrier – melyeknek a Horvátországba történő bevitele során rendelkezniük kell a Magyar Kinológiai Szövetség által kiállított törzskönyvvel, illetve állat útlevéllel, oltási könyvvel és microchippel.

 

Ingatlanszerzés

Az EU állampolgárai a horvát állampolgárokkal azonos feltételek mellett szerezhetnek ingatlant Horvátországban.

Minden esetben ügyvéd igénybevételét javasoljuk az adásvételi szerződések megkötésénél! A magyarul beszélő ügyvédek listája elérhető a Horvát Ügyvédi Kamara honlapján a „Jezici” (nyelvek) rovatba a „HUN” kifejezés beírása, majd keresésre kattintás útján.

 

Gyermek eltűnése esetén

Az Európai Unió valamennyi tagországában egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány honlapja: kek-vonal.hu.

 

Dohányzás

Horvátországban a dohányzás az erre hatósági engedéllyel rendelkező vendéglátó ipari egységek elkülönített helyiségeiben megengedett.

A dohányzást megengedő, illetve tiltó jelzés minden vendéglátó-ipari egység bejáratán jól láthatóan el van helyezve!

A vendéglátóhelyeken és boltokban 18 év alattiakat szeszes itallal nem szolgálhatnak ki.

18 év alattiak dohányárut nem vásárolhatnak.

 

Jogvita a horvát hatóságokkal:

Tekintettel arra, hogy Horvátország EU-tagállam, uniós jog alkalmazásából eredő jogvita esetén kérhetik a SOLVIT segítségét. A SOLVIT a Bizottság és a tagállamok által létrehozott és fenntartott, ingyenes, informális panaszkezelő hálózat, amely az uniós állampolgároknak és vállalkozásoknak tud segítséget nyújtani, ha a tagállami hatóságok nem tesznek eleget az uniós jogszabályokban lefektetett kötelezettségeiknek

További információ: https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_hu.htm