Hírek

Polaganje vijenaca na bistu Móra Jókaija

U organizaciji Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba i Mađarskog kulturnog društva Ady Endre, naše Veleposlanstvo je 17. veljače 2022. položilo vijenac na bistu Móra Jókaija u Zagrebu, povodom 197. godišnjice rođenja pisca. Na komemoraciji ispred Grada Zagreba sudjelovali su Jasna Tomažić, direktorica Gradskg ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, odnosno Marta Kis, predsjednica Odbora za nacionalne manjine Gradske Skupštine.
Čitaj više

Polaganje vijenaca na spomen ploču grofa Gyule Andrássyja

Povodom 132. obljetnice smrti grofa Gyule Andrássy, 18. veljače 2022. zajedno s gradonačelnikom Opatije Fernandom Kiriginom i primorskim ogrankom Demokratske Zajednice Mađara Hrvatske, održana je komemoracija uz polaganje vijenca u Voloskom. Polaganju vijenca je prethodio bilateralni razgovor veleposlanika Dr. Csabe Demcsák i gradonačelnika Opatije Fernanda Kirigina.
Čitaj više

Posjet Miklósa Soltésza državnog tajnika za vjerske i etničke odnose Hrvatskoj

Miklós Soltész, državni tajnik za vjerske i etničke odnose, sastao se 17. i 18. siječnja 2022. u Zagrebu s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek, s kojom je obavio detaljan pregled svih koraka glede planiranja i provedbe mađarske obnove potresom pogođene crkve u Žažini, te održao sastanak sa saborskom zastupnicom Marijanom Petir.
Čitaj više